Lov, angaaende et Tillæg til Grundlovens § 50. Litr. b.2 Juni 1821

Lov, angaaende et Tillæg til Grundlovens § 50. Litr. b.

Os er bleven forelagt det nu forsamlede ordentlige Storthings Beslutning af 31te Marts d.A., saalydende:

"De, som i Finmarken have været Rettighedsmænd i 5 Aar, og fyldt deres 25 Aar, bør, ligesaavel som de, der eie eller bruge matriculeret Jord, have Stemmerettighed."

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Lov.


Kilder

[Ottesen, Peter Martin] Love, Anordninger, Kundgjørelse, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, for Aaret 1821, [3die Bind,] Christiania: Chr. Grøndahl, 1822, s. 242.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 1. juli 2010
(første gang publisert onsdag 14. november 2007).

© 2007-2010 Dag Trygsland Hoelseth