Gravlunder og gravminner


Cemeteries and graves


NB! Under construction

Contents


General


Countries


Denne siden er ment å inneholde lenker til informasjon om gravsteder for kongelige, presidenter o.l. og steder jeg personlig har interesse av. Den er med andre ord altså ikke ment å inneholde en komplett og verdensomspennende oversikt over gravsteder, da det finnes nok av slike sider andre steder.

This website is meant to contain links to information on gravesites for royals, presidents etc. and places that I am personally interested in. It is in other words not meant to contain a complete and world-encompassing survey of gravesites, as there are already enough of such websites.


Other Hoelseth pages


This page was last updated on Tuesday 13 April 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/cemeteries.html on Monday 18 February 2008).

© 2008-2010 Dag Trygsland Hoelseth