Skr. i Anl. af, at der ved en Daabshandling var opgivet feilagtigt Navn1888

14 Juli

Skr. i Anl. af, at der ved en Daabshandling var opgivet feilagtigt Navn

Skrivelse fra Kirkedepartementet til Biskopen i Kristiansands Stift, hvori Departementet i Anledning af en Daabshandling ved hvilken et Barn feilagtig havde erholdt andre Navne end de i Kirkebogen indførte, som Forældrene ønskede, udtaler, at det i Overensstemmelse med den Fremgangsmaade som er benyttet i et tidligere lignende Tilfælde, antager, at Feilen vil kunne rettes derved, at Sognepræsten efter en skriftlig Erklæring fra Barnets Forældre og Faddere tilføier i Kirkebogens Anmærkningsrubrik en Bemærkning om, at der ved Daabshandlingen feilagtig blev opgivet andre Navne end de, som ere anførte i vedkommende Rubrik, og som Forældrene ønske at Barnet skal have.


Kilde

Norsk Lovtidend. 2den Afdeling. 1888, s. 221.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 1. juli 2010
(første gang publisert søndag 30. mars 2003).

© 2003-2010 Dag Trygsland Hoelseth