Grundlovsbestemmelse om Forandring i Grundlovens § 75 k angaaende Aflæggelse af Statens Regnskaber22 Juni 1880

Grundlovsbestemmelse om Forandring i Grundlovens § 75 k angaaende Aflæggelse af Statens Regnskaber.*1

Vi Oscar o.s.v. Gjøre vitterligt: Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 19de Juni dette Aar, saalydende:

Grundlovens § 75 k skal herefter lyde som følger:

«At udnævne 5 Revisorer, der aarligen skulle gjennemse Statens Regnskaber og bekjendtgjøre Extrakter af samme ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor skulle tilstilles disse Revisorer inden sex Maaneder efter Udgangen af det Aar, for hvilket Storthingets Bevilgninger ere givne.»2

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

1) Se Storth. Dok. No. 90 for 1877, S. 13-14 og Indst. S. No. 96 for 1880. Cfr. Resol. 8 Septbr. 1879 (Lovt. 2 Afd. S. 558) og det der Citerede samt Storth. Dok. No. 71 for 1880.
2) Cfr. nævnte Grlsparagr. lit. a og d.
*) Bekjendtgj. 25 Juni i Lovt. 1 Afd. No. 22.


Kilder

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1880, s. 373–374.Denne siden ble sist oppdatert lørdag 18. februar 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18800622.html torsdag 24. februar 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth