Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 504 Juli 1884

Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens § 50.* 1

Vi Oscar o.s.v. Gjøre vitterligt: Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings, i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede, Beslutning af 2den Juli 1884 til Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens § 50, saalydende:

Grundlovens § 50 skal herefter lyde som følger:

       Stemmeberettigede ere de Norske Borgere, som have fyldt fem og tyve Aar, have været bosatte i Landet i fem Aar, opholde sig der, og enten

a. ere eller have været Embedsmand;
b. paa landet eie eller for længere Tid end fem Aar have leiet matrikuleret Jord eller i fem paa hinanden følgende Aar have brugt og fremdeles bruge saadan Jord;
c. i Finmarken i fem Aar hae været og fremdeles ere Rettighedsmand;
d. ere Kjøbstadsborgere eller i Kjøbstad eller Ladested eie Gaard eller Grund, hvis Værdi idetmindste ere 600 Kroner;
e. have for det sidstforløbne Aar betalt direkte Skat til Stat eller Kommune efter en antagen Indtægt af mindst 500 Kroner paa Landet og mindst 800 Kroner i Kjøb- eller Ladestederne, i et Aar have havt fast Bopæl i Valgkommunen paa den Tid, Valget foregaar, og ikke som Tyende tilhøre Andens Husstand.

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

1 Se Sth. Dok. No. 90 for 1880, Indst. S X for 1884 og Sth.tid. for f.A., Forh. i Sth. S. 764–788. Ang. Sagens Historie se navnl. Indst. S VI for 1881. Sanktionsforedraget er indt. i Deptstid. for 1884 S. 642–648 og 657–665.
* Bekjendtgj. 5 Juli i Lovt. 1 Afd. No. 24.


Kilder

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1882, s. 230.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 1. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18840704.html lørdag 12. mars 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth