Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §'er 54, 68 og 75 a


11 Juni 1898

Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §'er 54, 68 og 75 a.* 1

Vi Oscar o.s.v. Gjøre Vitterligt: At Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 1ste Juni 1898 til Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §'er 54, 68 og 75 a, hvilken Beslutning er saalydende:

Grundlovens § 54 skal herefter lyde saaledes:

«Valg- og Distriktsforsamlinger holdes hvert 3die Aar. De skulle være tilendebragte inden September Maaneds Udgang».

Grundlovens § 68 skal herefter lyde saaledes:

«Storthinget sammentræder i Almindelighed den første Søgnedag efter den 10de Oktober hvert Aar i Rigets hovedstad, medmindre Kongen paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendligt Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres».

Grundlovens § 75 a skal herefter lyde saaledes:

«At give og ophæve Love; at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde længere end til 1ste April Aaret efterat et nyt ordentlig Storthing er sammentraadt, medmindre de af dette udtrykkelig fornyes;

Første ordentlige Storthing efter denne Grundlovsbestemmelses Vedtagelse sammentræder den 1ste Søgnedag efter den 10de Oktbr. samme Aar».

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

1 Se Indst. S. XXXIII for 1898 og Sth.tid. for f. A., Forh. i Sth. S. 1120-1142. Vedk. Sanktionsforedrag er indt. i Deptstid. for 1898 No. 26.
* Bekjendtgj. 15 Juni i Lovtid. 1ste Afd. No. 23.

Kilder

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1898, s. 251.Denne siden ble sist oppdatert fredag 2. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18980611.html mandag 14. mars 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth