Grundlovsbestemmelser angaaende Forandring i Grundlovens §§ 51 og 5516 Decbr. 1899

Grundlovsbestemmelser angaaende Forandring i Grundlovens §§ 51 og 55.* 1

Vi Oscar, o.s.v. Gjøre vitterligt: Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutninger af 30te November 1899 til Grundlovsbestemmelser angaaende Forandring i Grundlovens §§ 51 og 55, hvilke Beslutninger er saalydende:

I.

«Grundlovens § 51 skal herefter lyde:

§ 51. Regler om Mandtalsførelsen og om de Stemmeberettigedes Indførsel i Mandtallet fastsættes ved Lov.»

II.
«Grundlovens § 55 skal herefter lyde:

Valgforsamlingerne bestyres paa den Maade, som ved Lov fastsættes. Stridigheder om Stemmeret afgjøres af Valgbestyrelsen, hvis Kjendelse kan indankes for Storthinget.»

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi antage og bekræfte disse Beslutninger som Grundlovsbestemmelser under Vor Haand og Rigets Segl.

* Bekjendtgj. 21de December i Lovtid. 1ste Afd. No. 49.
1 Se Sth. Dok. No. 159 for 1895, No. 28 og 40, Indst. S. XXX B for 1899/1900 samt Sth.tid for s.A., Forh. i Sth. S. 258–270 Jfr. L. 24 Febr. 1900.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1899, s. 661.Denne siden ble sist oppdatert lørdag 3. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18991216.html torsdag 25. januar 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth