Grundlovsbestemmelse ang. Tillæg til Grundlovens § 9219 Marts 1901

Grundlovsbestemmelse angaaende Tillæg til Grundlovens § 92.* 1

Vi Oscar o.s.v. Gjøre vitterligt: Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 5te Marts 1901 til Grundlovsbestemmelse angaaende Tillæg til Grundlovens § 92, hvilken Beslutning er saalydende:

«Grundlovens § 92 gives følgende Tillæg:

I hvilken Udstrækning Kvinder, der opfylder de for Mænd ved Grundloven foreskrevne Betingelser, skal kunne ansættes i Embeder, bestemmes ved Lov.»

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

* Bekjendtgj. 30te Marts i Lovtid. 1ste Afd. No. 10.
1 Se Sth. Prp. No. 35 for 1898 og Indst. S. No. 105 for 1900–1901.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1901, s. 109.Denne siden ble sist oppdatert lørdag 3. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19010319.html søndag 28. januar 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth