Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §§ 52 a og 53 a


22 Mai 1902

Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §§ 52 a og 53 a.* 1

Vi Oscar o.s.v. Gjøre vitterligt: Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 26de April 1902 til Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §§ 52 a og 53 a, hvilken Beslutning er saalydende:

I.

Grundlovens § 52 a skal herefter lyde saaledes:

a. ved offentlig Tiltale for strafbare Handlinger, der kunne medføre Stemmerettens Tab.

II.

Grundlovens § 53 a skal herefter lyde saaledes:

a. ved Domfældelse for Strafbare Handlinger overensstemmende med, hvad derom i Lov bestemmes.

Thi have Vi o.s.v.

1 Se Dok. No. 110 for 1898 No. 12 og 13, Sth. Prp. No. 84 for 1898, Indst. S No. 131 1901/1902.
* Bekjendtgj. 23 Mai i Lovt. 1ste Afd. No. 24.


Kilde

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1902, s. 277.Denne siden ble sist oppdatert mandag 5. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19020522.html mandag 29. januar 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth