Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913 angaaende tillæg til grundlovens § 112


7. juli 1913 nr. 1

Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913* 1 angaaende tillæg til grundlovens § 112.

«Grundlovens § 112 gives følgende tillæg:

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov».

* Bekjendtgj. 9 juli i Lovtid. 1ste avd. nr. 30.
1 Se Dok. nr. 72 for 1911, forslag nr. 22 og 23. Indst. S. XXXXVII (1913). St.tid. s. 1569–1591.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidende. 2den avdeling, 1913, s. 265.

Grunnlovsbeslutningene av 7. juli 1913 er av hjemmesideredaktøren nummerert etter rekkefølgen de opptrer i Norsk Lovtidend.Denne siden ble sist oppdatert mandag 5. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19130707-01.html fredag 16. november 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth