Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913 til forandring i grundlovens § 50


7. juli 1913 nr. 2

Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913*2 til forandring i grundlovens § 50.

«Grundlovens § 50 skal herefter lyde:

Stemmeberettigede ere norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, og som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der.»

* Bekjendtgj. 9 juli i Lovtid. 1ste avd. nr. 30.
2 Se Dok. nr. 72 for 1911, forslagene nr. 4 III, 7, 8 og 9 A. Indst. S. XXXXIII (1913). St.tid. s. 1591–1599.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidende. 2den avdeling, 1913, s. 265.

Grunnlovsbeslutningene av 7. juli 1913 er av hjemmesideredaktøren nummerert etter rekkefølgen de opptrer i Norsk Lovtidend.

Grunnlovsbeslutning 7. juli 1913 nr. 2 ble publisert på samme side som nr. 1, noe som forklarer nummereringen av fotnotene.Denne siden ble sist oppdatert tirsdag 6. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19130707-02.html fredag 16. november 2007).

©2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth