Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913 til forandring i grundlovens § 89


7. juli 1913 nr. 3

Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913*1 til forandring i grundlovens § 89.

«Grundlovens § 89 skal herefter lyde saaledes:

I militære Straffesager skal Høiesteret tiltrædes af tvende høie Officerer, som Kongen tilforordner.»

* Bekjendtgj. 9 juli i Lovtid. 1ste avd. nr. 30.
1 Se St. prp. nr. 119 og dok. nr. 72 for 1911. Indst. S. nr. 108 (1913). St.tid. s. 1599–1600.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidende. 2den avdeling, 1913, s. 266.

Grunnlovsbeslutningene av 7. juli 1913 er av hjemmesideredaktøren nummerert etter rekkefølgen de opptrer i Norsk Lovtidend.Denne siden ble sist oppdatert tirsdag 6. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19130707-03.html fredag 16. november 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth