Kunngjøring om ny § 110 c i Grunnloven

Kunngjort ved kgl.res. 15. juli 1994. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

       Stortinget har 15. juni 1994 vedtatt grunnlovsbestemmelse om ny § 110 c i Grunnloven.

Grunnlovens § 110 c skal lyde:

       Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.

       Nærmere Bestemmelser om Gjennomførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.


Kilder

Norsk Lovtidend. Avd. I Lover og sentrale forskrifter m.v., 1994, s. 1035.Denne siden ble sist oppdatert tirsdag 6. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19940715-0675.html torsdag 24. februar 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth