Resolution passed by the Storthing authorizing the late Ministry
to carry on the Government of Norway


Kundgjørelse om Kongens Ophør at fungere som norsk Konge og Unionens Opløsning


Kundgjørelse om Kongens Ophør at fungere som norsk Konge og Unionens Opløsning

(Kristiania, 7. juni 1905)

Da statsraadets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder,

da Hans majestæt kongen har erklæret sig ude af stand til at skaffe landet en ny regjering, og

da den konstitutionelle kongemagt saaledes er traadt ud af virksomhed,

bemyndiger stortinget medlemmene af det idag aftraadte statsraad til inntil videre som Den norske regjering at udøve den kongen tillagte myndighed i overenstemmelse med Norges riges grundlov og gjældende love - med de ændringer, som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under en konge er opløst som følge af, at kongen har ophørt at fungere som norsk konge.


(In English)

Resolution passed by the Storthing authorizing the late Ministry to carry on the Government of Norway

Christiania, 7 June 1905.

(Translation.)

Whereas all the members of the Ministry have resigned their offices;

Whereas His Majesty the King has declared himself unable to procure for the country a new Government; and

Whereas the Constitutional Royal Power has thus ceased to be in function:

The Storting authorizes the members of the Ministry resigning today, for the present, in the capacity of the Norwegian Government, to exercise the authority vested in the King in accordance with the Fundamental Law of the Kingdom of Norway and the laws in force, with such modifications as are necessitated by the fact that the union with Sweden under one King has been dissolved in consequence of the King having ceased to act as Norwegian King.


Source

Norwegian text: Heiberg, Jakob Vilhelm: Unionens opløsning 1905. Officielle aktstykker, Kristiania, 1906, s. 206.

The Storting resolution was also published in Norsk Lovtidend, 2den Afdeling, 1905, p. 252; as well as on 8 June 1905 in Norsk Lovtidend, 1ste Afdeling, No. 27.

English text: British and foreign papers. 1904-1905, Vol. XCVIII (98), London: Foreign Office, 1909, p. 795-796.This page was last updated on Wednesday 30 June 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dec19050607.html in 1999).

© 1999-2010 Dag Trygsland Hoelseth