The Ekeli Family. Newspaper articles etc.Herbjørn Evensen Egeli (1848-1893)

Torborg Egeli, f. Torkildsen (1841-1897)

  • Fædrelandsvennen 8. desember 1897 nr. 285, s. 3 (dødsannonse/death announcement).
  • Fædrelandsvennen 11. desember 1897 nr. 288, s. 3 (dødsannonse/death announcement).
Torkild Ekeli (1878-1939)

Gunda Ekeli (1879-1962)

Avskrift av begravelsesomtale:

(Transcript of the funeral notice)

Fru Gunda Ekeli ble under stor deltagelse begravet fra Sandefjord kapell lørdag. For orgel og fiolin ble spilt "I ensomme stunder". Forsamlingen sang av "Jeg er en seiler". Det var pastor Hillestad som forrettet. Efter bønn og Skriftlesning efter ritualet, talte han over Joh. 14, 1-2: "Eders hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min Faders hus er det mange rum". I sin tale flettet Hillestad inn personlige minneord om avdøde. Efter talen sang man unisont av "Nu har jeg vunnet".

Til mellomspill ble spilt "Fader vår". Det ble i forbindelse med minne- og takkeord lagt kranser på båren fra avdødes barn og svigerbarn og fra barnebarna. Man lyste fred over avdødes minne. Mens man spilte "Siste reis", ble kisten båret ut. Jordfestelsen fant sted på Sandefjord kirkegård. Man sang nu [?] "Så ta da mine hender".

© Sandefjords Blad 6. mars 1962 nr. 55, s, 6.

Grav (Grave).

Avisutklippene etc. fra 1940 og fremover er gjengitt med tillatelse av Sandefjords Blad, jf. e-post 3. februar 2010.
The paper cuttings etc. from 1940 and onwards are republished by permission of Sandefjords Blad, cf. e-mail 3 February 2010.This page was last updated on Tuesday 9 March 2010
(first time published on Friday 5 March 2010).

© 2010 Dag Trygsland Hoelseth