Ægtepagt mellem Prins Joachim og Alexandra Manley


Marital agreement between Prince Joachim and Alexandra Manley


- 1 -

[...]

[Tinglyst 17. november 1995 under dagbogsnummer 679025]

Ægtepagt

Underskrevne

Joachim Holger Waldemar Christian,
Prins af Danmark,1
født den 7. juni 1969,
CPR nr. 070669---
Schackenborg,

og

frøken Alexandra Christina Manley,
født den 30. juni 1964,
Schackenborg,

der begge er myndige, opretter i anledning af vort forestående ægteskab den 18. november 1995 følgende ægtepagt efter reglerne om fuldstændigt særeje i lov om ægteskabets retsvirkninger, § 28, stk. 1, nr. 2), jfr. dog § 2 nedenfor.

- 2 -

§ 1.

Der skal ikke være formuefællesskab mellem os, men alt, hvad hver af os indbringer i ægteskabet eller fremtidig under ægteskabet erhverver, det være sig ved selverhverv, ved arv eller gave eller på anden made, skal være fuldstændigt særeje for den, som har indbragt eller erhvervet det. Det samme gælder, hvad der anskaffes for eller træder i stedet for særeje, samt udbytte af særejemidler.

§ 2.

I tilfælde af vor separation eller skilsmisse forpligter jeg, Prins Joachim mig til af mine særejemidler at overføre som særeje til min ægtefælle, Prinsesse Alexandra så store midler, at der derfor kan erhverves en i forhold til Prinsesse Alexandras stilling og forhold passende bolig i eller udenfor Danmark efter Prinsesse Alexandras valg.

Som supplement til et eventuelt underholdsbidrag forpligter jeg mig endvidere til at udbetale et engangsbeløb til Prinsesse Alexandras særeje, fastsat under rimelig hensyntagen til varigheden af vort ægteskab og hver parts økonomiske forhold og levefod på tidspunktet for separationen eller skilsmissen.

Hvis vi ikke kan opnå enighed om størrelsen af de i medfør af stk. 1 og 2 ovenfor omtalte beløb, fastsættes disse endeligt af en uafhængig ret udpeget af kongen i medfør af kongelovens artikel 25 in fine.

- 3 -

§ 3.

Nærværende ægtepagt begæres tinglyst ved Retten i Århus.

Amalienborg, den 14. november 1995

[Signaturer:]
Joachim, prins til Danmark
Alexandra Manley

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:

Navn: Henrik Wedell-Wedellsborg
Stilling: Advokat
Bopæl: Amagertorv 24, 1160 København K.


Fotnoter/footnotes

1 Tittelen er gjengitt feil, skal være "Prins til Danmark". Se den korrekte signaturen.

The title is incorrect. Formally it should have been "Prins til Danmark" (Prince to Denmark), not "Prins af Danmark" (Prince of Denmark). See the correct signature.


Kilder/kommentarer

HKH Prins Joachim og HKH Prinsesse Alexandra søkte om separasjon i september 2004, jf. pressemeldingen fra hoffet datert 16. september 2004.

Teksten til ektepakten er hentet fra Berlingske Tidende 16. september 2004, se http://www.berlingske.dk/upload/webred/avispdf/aegtepagt.pdf.

Det bemerkes at flere danske familierettsadvokater har uttalt til bl.a. Jyllands-posten (se JP 16. september 2004) at ektepakten er ugyldig, fordi man har blandet to forhold i ektepakten sammen. "Først fastslår man, hvordan formueforholdene skal være. Dærnest går man ind i paragraf to og laver en ændring af dette i tilfælde af separation og skilsmisse. Det er i strid med ægteskabsloven og gør ægtepagten ugyldig." [Det formodes at JP her mener lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven) og ikke lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven). DTH]

Det ble ved hoffets pressekonferanse 16. september 2004 opplyst at det var inngått en avtale om vilkårene mellom partene, og det ble derfor av Jyllands-Posten formodet at det er tatt høyde for problemene knyttet til ektepakten.


Sources/comments

HRH Prince Joachim and HRH Princess Alexandra of Denmark filed for separation in September 2004, cf. the press statement from the Court dated 16 September 2004.

The text of the marital agreement has been taken from Berlingske Tidende 16 September 2004: http://www.berlingske.dk/upload/webred/avispdf/aegtepagt.pdf.

It should be added that Jyllands-Posten has been in contact with several family law lawyers who claims that the marital agreement is invalid because elements in the said agreement are contrary to the [marriage] legal effect act.

A translation into English might follow later.This page was last updated on Sunday 3 January 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dk-maja.html on Sunday 19 September 2004).

© 2004-2010 Dag Trygsland Hoelseth