Lov om Medgift til Deres kongelige Højheder Prinsesse Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga og Prinsesse Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise


Act concerning a Dowry to Their Royal Highnesses Princess Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga and Princess Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise


Lov 20. Dec 1901 Nr. 133

Lov om Medgift til Deres kongelige Højheder Prinsesse Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga og Prinsesse Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise

Konsejlspræsidiet. Deuntzer. (Rigsd.-Tid. for 1901-2: Folket.-Tid. Sp. 783, 1164--78, 1215, 1316-17; Landst.-Tid. Sp. 196-205, 223, 229; Till. A. Sp. 1945-46; Till. C. Sp. 25-26, 37-38 (jfr. Rigsd.-Tid. for 1900-1901: Folket.-Tid. Sp. 29-30, 607-14; Till. A. Sp. 1799-1800. 1899-1900: Folket.-Tid. Sp. 32, 766-70; Till. A. Sp. 1723-24. 1898-99: Folket.-Tid. Sp. 153-54, 225-27; Till. A. Sp. 2103-4. 1897-98: Folket.-Tid. Sp. 30, 675-77; Till. A. Sp. 1645-46. 1896-97: Folket.-Tid. Sp. 34-35, 608; Till. A. Sp. 1607-8); Lov-Tid. A. 1901. S. 466).

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, etc. etc. Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1. Som Medgift til Hendes kongelige Højhed Prinsesse Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga i Anledning af Højstsammes Formæling med Prins Friedrich Georg Wilhelm Bruno af Schaumburg-Lippe bevilges herved en Sum af 120,000 Kr.

§ 2. Som Medgift til Hendes kongelige Højhed Prinsesse Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise i Anledning af Højstsammes Formæling med Prins Oscar Carl Wilhelm til Sverige og Norge bevilget ligeledes en Sum af 120,000 Kr.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.


Kilde/Sources

Love og Anordninger samt andre offentlige Kundgørelser Danmarks Lovgivning vedkommende for Aaret 1901. (Algreen-Ussings Lovsamling fortsat). Samlede og udgivne af Fr. Kretz, Bureauchef ved Rigsdagen [og] A. Krieger, Departementschef i Indenrigsdepartementet. XLVI Del. Kong Christian den Niendes 38te Regeringsaar. Kjøbenhavn, 1902, p. 835-836.This page was last updated on Sunday 3 January 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dkact19011220-133.html on Saturday 7 November 2009).

© 2004-2010 Dag Trygsland Hoelseth