Lov, som nærmere bestemmer Forholdet imellem Kjøbstedernes og Landets Valgdistricters Repræsentanters Antal i Overensstemmelse med Grundlovens 59 §.8 Febr. 1816

Lov, som nærmere bestemmer Forholdet imellem Kjøbstedernes og Landets Valgdistricters Repræsentanters Antal i Overensstemmelse med Grundlovens 59 §.

Os er bleven forelagt det nu forsamlede ordentlige Storthings Beslutning af 4de f.M., saalydende:

"For at opfylde Grundlovens Bud i dens 59 §., fastsætter nærværende Storthing:

§ 1. At Kjøbstedernes Repræsentantvalg fremdeles forbliver saaledes, som det i §. 57 er bestemt, hvorefter Repræsentanternes Antal fra disse er 26.

§ 2. At Landets Ræpresentantvalg efter §. 58 undergaaer den Forandring, at 25 Valgmænd og derover kun vælge 3 Repræsentanter, som indtil videre skal være det største Antal, noget Amt maa sende, og hvorefter Landets Repræsentanters Antal vil fra 61, som nu befindes, blive nedsat til 50 à 53.

§ 3. Skulde et kommende Storthing erfare, at de fra Kjøbstederne valgte Repræsentanters Antal, formedelst Stædernes tiltagende Folkemængde, steg indtil 30, da skal det være samme Storthing overladt, til Følge for Fremtiden, igjen at forøge de Repræsentanters Antal, som Landdistricterne have at vælge, saaledes som den 58 §. af Grundloven nu bestemmer."

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Lov.


Kilder/kommentarer

[Vogt, Peter] Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, Iste Bind, indeholdende Aarene 1814, 1815 og 1816, Christiania: Chr. Grøndahl, 1817, s. 335-336.

Se også res. 1. september 1830.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 1. juli 2010
(første gang publisert onsdag 14. november 2007).

© 2007-2010 Dag Trygsland Hoelseth