Opphevet

28. mai 1915

Lov om forandring i bestemmelserne om bededagen

St.besl. 11 mai. Dok. nr. 7, Indst. O. nr. 48 (jfr. indst. O. nr. 116 for 1912). St.tid., forh. i Ot. s. 489–508, i Lt. s. 163–180.

     De kongelige forordninger av 27 mars 1686 og 11 april 1702 samt patent av 10 april 1731 om en almindelig bededag forandres derhen, at bededagen henlægges fra 4de fredag efter paaske til en anden hverdag efter Kongens nærmere bestemmelse.

     Denne lov træder i kraft fra 1 januar 1916.

     Bekjendtgj. 31 mai i Lovtid. 1ste avd. nr. 22.


Kommentarer

Etter alt å dømme* opphevet ved lov 22. desember 1950 nr. 1 om endringer i bestemmelsene om bededagen, som igjen ble opphevet ved lov 15. juni 1990 nr. 18 om opphevelse av foreldede lover, jf. lovens del I nr. 211, med ikrafttredelse straks.

Kongens nærmere bestemmelse, jf. loven, vil bli tilføyd senere.

Kirken.no

Om bots- og bededagen står det på Kirken.no:

«Bots- og bønnedag kommer alltid siste søndag i oktober, og er en dag hvor vi skal tenke på å vende om til Jesus Kristus (bot) og be til ham (bønn). Liturgisk farge: Lilla.»

* Lovdatas base for opphevete (konsoliderte) lover (ROL) gir ikke noe eksplisitt informasjon om at loven opphevet 1915-loven, men skriver i en note under lovtittelen kun «Jfr. tidligere lov 28 mai 1915.» 1950-loven vil bli tilføyd senere.


Kilder

Norsk Lovtidende, 2den avdeling, 1915, s. 206.Denne siden ble sist oppdatert onsdag 27. februar 2013
(første gang publisert onsdag 27. februar 2013).

© 2013 Dag Trygsland Hoelseth