Norge. Historiske og/eller oversatte lover


Norway. Historical and/or translated acts


Dette er kun en indeksside for alle de norske historiske og/eller oversatte lovene som finnes på nettsiden Hoelseth.com. Se «Andre Hoelseth-sider» for øvrige tematiske indekssider. Se også nettsiden ULOV (Juridisk fakultetsbibliotek, Universitetet i Oslo), som inneholder en samling av oversatte norske lover.

This is only an index page containing a survey of all the Norwegian historical and/or translated acts that can be found at the website Hoelseth.com. See «Other Hoelseth pages» for the other thematic index pages. See also the website ULOV (Faculty of law library, University of Oslo), which contains a collection of translated Norwegian laws.


Lover (Acts)


Andre Hoelseth-sider (Other Hoelseth pages)


This page was last updated on Wednesday 27 February 2013
(first time published on Sunday 27 February 2011).

© 2011–2013 Dag Trygsland Hoelseth