Om Forandring i Res. om Medaljen for ædel Daad


Concerning modifications to the res. concerning the medal for noble deed


Om Forandring i Res. om Medaljen for ædel Daad

Fastsatt ved kgl.res. 20. april 1897. Endrer res. av 19. august 1885.

Kongelig Resolution, hvorved bl.a. er bestemt, at den ved Kongelig Resolution af 19de August 1885 indstiftede Redningsmedalje bliver at ledsage af et efter et vedlagt Schema affattet Diplom, der undertegnes af Indre-Departementets Chef.


Kommentarer/Comments

Teksten i res. av 20. april 1897 om Forandring i Res. om Medaljen for ædel Daad er et tillegg til/endring i res. av 19. august 1885. Det berører pkt. 3 i resolusjonen, uten å oppgi dette eksplisitt. Fordi det i res. av 20. april 1897 fortelles at det «bl.a. er bestemt», er det vanskelig å lage en konsolidert versjon av forskriften.

The text in res. of 20 April 1897 concerning modifications to the res. concerning the medal for noble deed is an amendment to/modification to the res. of 19 August 1885. It concernts no. 3 in the resolution without saying so explicitly. Because we in the res. of 20 April 1897 are told that it «bl.a. er bestemt» (i.e. «it is among others decided»), it is difficult to make a consolidated version of the regulation.


Kilder/Sources

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1897, p. 131.This page was last updated on Saturday 22 February 2013
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/res18970420.html on Saturday 17 February 2001).

© 2001–2013 Dag Trygsland Hoelseth